Vi beskæftiger os med alle arbejdsopgaver indenfor revisors naturlige arbejdsområder:

 Bogføringsassistance Bilag og kassekladder afleveres til os, hvorefter vi konterer og afstemmer balance og momsafregning.
 Regnskabsassitance Vi udarbejder på grundlag af bogholderiet (ført i eget system eller vores) periode- og årsregnskaber.
 Budgetassistance Udarbejdelse af budgetter for kortere eller længere perioder, omfattende såvel resultat-, balance- og likviditetsbudgetter.
 Revision Herved forstås dels den lovpligtige revision af selskaber, dels forvaltningsrevision af foreninger mv.
 Skattemæssig assistance Herunder udarbejdelse af selvangivelse, samt deltagelse i forbindelse med skatteplanlægning og skattesager af forskellig art.
 Økonomisk rådgivning Rådgivning i forbindelse med låneoptagelse, investeringsplanlægning, generationsskifte, samt i forbindelse med betalingsstandsninger og konkurser.
 Erhvervsservice Hvor vi enten kommer i virksomheden en eller flere dage om ugen og laver traditionelt bogholderarbejde eller hvor der etableres en elektronisk sammenkobling mellem os og virksomheden, således vi fra kontoret kan bogfører direkte på maskinen i virksomheden.
 Lønningsregnskab Herunder assistance og rådgivning med anvendelse af Multidata/Bluegarden og Danløn.

Endvidere løser vi alle tænkelige og utænkelige opgaver indenfor vort område.

Alle arbejdsopgaver udføres på grundlag af forbrugt tid og afregnes løbende.